DANABURNU BÖCEĞİ

07.05.2024
35
DANABURNU BÖCEĞİ

Danaburnu böceği, “Gryllotalpa gryllotalpa” olarak bilinen, güçlü yapısı ve iri boyutuyla tanınan bir böcek çeşididir. Dünya çapında, özellikle tropik alanlarda yaygındır. Sıklıkla Amerika kıtasının yanı sıra Orta ve Güney Amerika ile Batı Afrika’da rastlanır. Bu canlılar, boyutları ve etkileyici boynuzları sayesinde göze çarpar ve böcekler arasında en irilerinden sayılırlar. “Danaburnu Böceği”, birçok Avrupa ülkesinde tehlike altında veya nesli tükenmekte olan türler arasında yer alır ve koruma altına alınmıştır. Bu yazımızda Danaburnu böceğinin yaşamı, mücadele yöntemleri ve en çok merak edilen başlıklara yoğunlaşacağız.

Danaburnu Böceğinin Görünümü ve Yaşam Döngüsü

danaburnu böceği yaşam döngüsü

Danaburnu böceklerinin, toprağı kazma işlevine uygun olarak genişlemiş ve parmak benzeri çıkıntılara sahip ön ayakları bulunur. Yetişkin bireyler, grimsi ile sarımsı kahverengi tonlarında, kalın ve kadifemsi tüylerle kaplı 35-50 mm uzunluğunda vücutlara sahiptir. Kısa ve geniş ön kanatları, hareketsiz durumdayken dikkat çekmeyen uzun ve büyük arka kanatları spiral bir şekilde katlanır. Erkek danaburnu böceklerinin en belirgin özelliği, başlarının ön kısmında yer alan ve çiftleşme döneminde diğer erkeklerle mücadelede kullanılan uzun boynuzlardır. Dişi danaburnuların ise bu boynuzlar daha küçüktür.

Bu böceklerin larvaları, özellikle çürümekte olan odunları tüketirken, yetişkinleri nadiren beslenir ve hayatlarının çoğunu çiftleşme ve üreme üzerine harcarlar.

Danaburnular, toprağı kazarak birkaç santimetre derinlikte tüneller inşa eder ve genellikle tropikal ormanlar ile yağmur ormanlarında bulunurlar. Larvalar, çürümüş ağaç gövdelerinde yaşar. Sıcak yaz gecelerinde, yetişkin danaburnular yüzeye çıkarak uçuş yapabilirler. Erkek danaburnular, dişileri etkilemek için cırıldama sesleri çıkarabilirler.

Çiftleşme mevsimi geldiğinde, erkekler boynuzlarını kullanarak diğer erkeklerle mücadele eder ve galip gelenler dişilerle çiftleşme şansı elde eder. Dişiler, çiftleşme sonrası toprağa 100-300 arası yumurta bırakır ve bu yumurtalardan çıkan larvalar toprak altında gelişir. Dişiler, nimfler ikinci instar evresine geçene kadar yavrularıyla ilgilenir. Daha sonra nimfler, beslenmek ve bağımsız olarak büyümek üzere ayrılır. Yumurtadan yetişkinliğe geçiş süreci, Güney Avrupa’da yaklaşık bir yıl, daha soğuk iklimlerde ise 18 ay kadar sürebilir.

Danaburnu Böcekleri Neden Görülür?

danaburnu böceği neden görülür?

Danaburnu böcekleri, genellikle bahçelerde ve evlerin çevresinde rastlanabilir. Bu durum, doğal habitatlarının bozulması veya çevresel faktörlerin değişmesiyle ilişkilendirilebilir. Danaburnu böceklerinin insan yaşam alanlarına yönelmesinin muhtemel sebepleri şunlardır:

İlginizi Çekebilir:   BİTKİLİ AKVARYUM TANKLARI

1.     Çevresel Değişiklikler

Habitatların yok edilmesi veya değiştirilmesi, danaburnu böceklerini doğal ortamlarından insan yapımı alanlara doğru göç etmeye zorlayabilir. Ormanlık alanların azalması, bu böceklerin yaşam alanlarını daraltabilir ve onları insanların yaşadığı yerlere doğru itebilir.

2.     Işık Kirliliği

Gece aktif olan danaburnu böcekleri, ışık kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde daha sık görülebilir. Evlerin çevresindeki ve sokaklardaki yoğun ışıklandırma, bu böcekleri cezbedebilir.

3.     Meyve Ağaçları ve Bahçeler

Meyve ağaçları ve bahçeler, danaburnu böceklerini kendine çekebilir. Çürümekte olan meyveler ve ağaç kabukları, bu böceklerin larvaları ve yetişkinleri için besin kaynağı olarak hizmet eder, bu da onların bu alanlarda bulunmalarını sağlar.

4.     Rastgele Göçler

Danaburnu böcekleri, bazen belirli bir sebep olmaksızın bir bölgeden diğerine göç edebilir. Bu tür rastgele hareketler sırasında, evlerin ve bahçelerin yakınlarından geçebilirler.

5.     Çiftleşme ve Üreme Dönemi

Çiftleşme döneminde, erkek danaburnu böcekleri, dişi bireyleri aramak için geniş mesafeler kat edebilir. Bu süreçte, evlerin ve bahçelerin üzerinde uçarken daha sık gözlemlenebilirler.

Danaburnu Böceğine Karşı Mücadele Yöntemleri

danaburnu böceği ile mücadele yöntemleri nelerdir?

Avrupa’daki danaburnu böceklerinin popülasyonlarını yönetmek için çeşitli stratejiler mevcuttur, bunlar arasında kültürel, kimyasal ve biyolojik mücadele yöntemleri bulunmaktadır:

1.     Kültürel Mücadele

Sağlıklı bir çim veya bahçe sürdürmek için uygun gübreleme, sulama ve biçme teknikleri kullanmak, danaburnu böcekleri için yaşam alanını az cazip hale getirebilir. Ayrıca, bu böceklerin barınabileceği yaprak ve ince dal gibi organik kalıntıların temizlenmesi, popülasyonlarının kontrol altına alınmasına katkıda bulunabilir.

2.     Kimyasal Mücadele

Danaburnu popülasyonlarını kontrol etmek için insektisitler kullanılabilir, fakat bu kimyasalların üretici talimatlarına göre doğru şekilde kullanılması şarttır. Karbaril, klorpirifos ve imidakloprid gibi insektisitler, danaburnu böceklerine karşı etkili olabilir ve genellikle ilkbaharın başlarında veya yazın başında, böceklerin genç ve aktif beslenme dönemlerinde uygulanmalıdır.

İlginizi Çekebilir:   DENİZATLARI

3.     Biyolojik Mücadele

Steinernema scapterisci ve Heterorhabditis bacteriophora gibi özel nematod türleri, danaburnu popülasyonlarını kontrol etmek için kullanılabilir. Bu nematodlar parazitik olup, danaburnu böceklerine enfekte olarak onları öldürür ve genellikle ilkbahar veya yaz başında, böceklerin en aktif olduğu zamanlarda toprağa serpildiklerinde en etkilidirler.

4.     Kombine Mücadele (Kültürel + Kimyasal)

Genellikle, kültürel ve kimyasal mücadele yöntemlerinin birlikte kullanılması en iyi sonuçları verir.

Danaburnu böceklerinin uzun mesafeler kat edebileceğini göz önünde bulundurarak, çevredeki tarım alanlarında da önleyici tedbirler alınması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Danaburnu Böcekleriyle Organik Mücadele Yöntemleri

Danaburnu böcekleriyle doğal yollarla mücadelede en etkin yöntemlerden biri, nemli toprak şartlarını tercih eden bu böcekler için, kültür alanlarının nemli kısımlarında belirli aralıklarla 40 cm derinliğinde çukurlar açmaktır. Bu çukurların boyutları 1 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olabilir, ancak bu ölçüler arazi büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Açılan bu çukurlar daha sonra ahır gübresi ile doldurulur ve danaburnu böcekleri bu çukurlarda kışı geçirir. İlkbaharda, bu çukurlarda kışlayan danaburnu böceklerinin yumurtaları ve nimfleri ile mücadele etmek daha kolay hale gelir ve bu bölgelerde yapılan kısmi kimyasal ilaçlamalar ile popülasyon büyük oranda kontrol altına alınabilir.

Küçük araziler için uygulanabilecek başka bir kültürel yöntem ise aşırı sulama yapmaktır. Bu yöntemle, toprak altındaki danaburnu yuvaları su altında bırakılarak tahrip edilir ve böceklerin ortamdan uzaklaşmaları sağlanır. Ayrıca, tarım yapılan arazilerde üretim sezonunun sonunda gerçekleştirilen derin toprak işlemesi, danaburnu böcekleriyle mücadelede etkili bir yöntem olabilir.

Danaburnu böceği, “Gryllotalpa gryllotalpa” olarak bilinen, güçlü yapısı ve iri boyutuyla tanınan bir böcek çeşididir.

Danaburnu Böceğinin Bitkilere Verdiği Zararlar

Danaburnu böceğinin neden olduğu zararlar, onun yaşam tarzından kaynaklanır. Toprak altında tüneller açarak ilerleyen bu böcekler, karşılaştıkları tohumlar, kökler ve yumrular dahil olmak üzere, tüm bitkisel materyalleri kemirerek yol alırlar. Bu durum, bitkilerin ölümüne ve geniş çaplı tahribata yol açar. Kısacası, danaburnu böcekleri, bitkilerin köklerini ve gövdelerinin alt kısımlarını indiscriminately tüketirler.

İlginizi Çekebilir:   KOMODO EJDERİ

Yeni ekilmiş fidanlar, fide ve ekinler, danaburnu böceğinin zararlarından özellikle etkilenir. Taç yaprakları ve gelişmekte olan meyve tomurcuklarından beslenen bu böcekler, bitkilerin köklerini ve gövdelerinin alt kısımlarını kemirerek zarar verirler. Örneğin, çilek bitkilerinde, taç yapraklarından ve olgunlaşmakta olan meyvelerden de beslenebilirler. Danaburnu böceklerinin beslenmesi sonucunda, galerilerinin üzerinde bulunan ve köklerinden zarar gören bitkiler büyüyemez ve birçoğu kısa sürede kurur. Tarlada ilerlerken tohum yataklarını bozan danaburnu böcekleri, çimlenmekte olan tohumların da gelişimini engeller. Danaburnu böceği en çok mısır, çeltik, buğday, sebze, ayçiçeği, süs bitkileri, pamuk, tütün, meyve ve orman fidanlarına zarar verir.

Bitkiler, danaburnu böceğinin beslendiği gıdaların sadece küçük bir bölümünü oluşturur. Danaburnu böcekleri ayrıca diğer böcekleri, solucanları ve küçük hayvanları da tüketirler.

Danaburnu Böcekleri Uçabilir mi?

Danaburnu böcekleri, özellikle geceleyin ve sıcak yaz gecelerinde, yüzeye çıkıp gruplar halinde uçma yeteneğine sahiptirler.

Danaburnu Böceklerinin İnsanlara Zarar Verir mi?

Danaburnu böcekleri, büyük ve tüylü yapılarıyla korkutucu görünseler de, insanlara zarar verdikleri bilinmemektedir. Bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren bu büyük böceklerin insanları ısırdığı, zehirlediği ya da başka bir şekilde zarar verdiği literatürde belirtilmemiştir. Kısacası, tarım ürünlerine zarar veren bu böceklerin insanlara herhangi bir zararı kayıtlara geçmemiştir.

Danaburnu Böceği Zehirli mi?

Danaburnu böceği, sebzeler üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinse de, zehirli olduklarına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Isırma veya zehirleme özelliği olmayan bu böceklerin, tarım ürünleri dışında başka canlılara zarar verdiği literatürde yer almamaktadır. Bu bilgiler ışığında, danaburnu böceklerinin zehirli olup olmadığı sorusuna yanıt verilebilir.

www.kolayakvaryum.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright © 2020